หัวข้อข่าวประจำวัน อบต.แม่กิ๊

.....องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จะดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมผึ้งหลวงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ …../…..การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑) ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้วแต่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป(ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) ที่มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ตุลาคม –พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และเดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๒ จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ๒) ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) ที่มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และเดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๒ จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยจะได้รับเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไปจากเดือน ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ๓) การคำนวณอายุของผู้สูงอายุรายเดิมที่อยู่ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คำนวณตามปีงบประมาณเช่นเดิม (การเลื่อนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดิมแบบขั้นบันได ๗๐ , ๘๐ , ๙๐ ปี จะเลื่อนตามปีงบประมาณเหมือนเดิม ไม่มีการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในระหว่างปีงบประมาณ) .....
พฤศจิกายน 2019
พฤ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบบสารสนเทศ อปทกระทรวงการพัฒนาสังคมฯกรมกิจการเด็กและเยาวชนสตงสำนักงบประมาณกกตอบต.ขุนยวมอบต.เมืองปอนอบต.แม่ยวมน้อยอบต.แม่อูคออบต.แม่เงาเทศบาลตำบลขุนยวม

ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

สำนักปลัด

003350D770A8-6A1E-2F3A-4CAB-750EA2A78A80.jpg
531006
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
225
371
596
526481
10243
14077
531006

Your IP: 3.234.210.89
2019-11-18 11:56

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Login Form

1