89 ม.5 อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 053-615962,053-615963 maeki-khunyuam@outlook.com

หัวข้อข่าวประจำวัน อบต.แม่กิ๊

.....การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑) ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้วแต่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป(ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) ที่มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ตุลาคม –พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และเดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๒ จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ๒) ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) ที่มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และเดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๒ จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยจะได้รับเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไปจากเดือน ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ๓) การคำนวณอายุของผู้สูงอายุรายเดิมที่อยู่ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คำนวณตามปีงบประมาณเช่นเดิม (การเลื่อนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดิมแบบขั้นบันได ๗๐ , ๘๐ , ๙๐ ปี จะเลื่อนตามปีงบประมาณเหมือนเดิม ไม่มีการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในระหว่างปีงบประมาณ) .....
มิถุนายน 2019
พฤ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบบสารสนเทศ อปทกระทรวงการพัฒนาสังคมฯกรมกิจการเด็กและเยาวชนสตงสำนักงบประมาณกกตอบต.ขุนยวมอบต.เมืองปอนอบต.แม่ยวมน้อยอบต.แม่อูคออบต.แม่เงาเทศบาลตำบลขุนยวม

ข่าวล่าสุด

ผู้บริหาร

สำนักปลัด

0011DBDD8FF5-DE88-CBF6-D037-512BC52F07C2.jpg
470370
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
427
435
1498
465351
7658
37718
470370

Your IP: 54.85.162.213
2019-06-19 18:17

ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Login Form

1